Akademia Interferie – szkolenia dla pracowników z branży hotelarskiej to szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt "Akademia Interferie - szkolenia dla pracowników branży hotelarskiej" realizowany jest w ramach:

Priorytetu III : Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. 

Działania 2.1 : Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Poddziałania 2.1.1 : Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2011r. do 31 maja 2013r. na terenie województw Dolnośląskiego i Zachodniopomorskiego. Projekt skierowany jest do wszystkich pracowników spółek INTERFERIE S.A. oraz INTERFERIE Medical SPA. "Akademia Interferie" realizowana jest w partnerstwie przez Maculewicz Consulting sp. z o.o.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności personelu wszystkich obiektów należących do spółek INTERFERIE.  W ramach projektu przeprowadzone zostanie ponad 400 szkoleń, zarówno zawodowych jak i rozwijających umiejętności interpersonalne pracowników.